رزرو سوییت

رزرو سوییت

برای هر نفر
تومان ۱۹۵۰۰۰ ۲۴ ساعته
  • صبحانه کامل ، ناهار و شام
  • اقامت گاه و محل خواب
  • استفاده از مجموعه تفریحی
  • فروشگاه صنایع دستی
  • کتابخانه
  • کارگاه سفال گری